چهارشنبه سوری و باورهای بخت گشایی


•  
در بعضی از خانواده ها،دختر دم بخت خانواده بازنجیر، قفلی را به گردن می آویزد و هنگام غروب چهارشنبه سوریبا آیینه ای کوچک و کلید قفلی که به گردن دارد بر سر چهار راه می رود و کلید را زیرپای راست خود و آیینه را زیر پای چپ خود می گذارد و منتظر می ماند تا با اولین مردجوانی که برخورد کرد از او می خواهد که قفل را از گردن او باز کند و سپس آیینه رااز زیر پای چپ او بر می دارد و مقابل صورت دختر می گیرد. اعتقاد دارند که اگر آیینهطوری جلوی صورت دختر قرار گیرد که او بتواند خود را در آن ببیند در همان سال بهخانه بخت خواهد رفت، در غیر این صورت باید یک سال دیگر در انتظار بنشیند.


• 
دربعضی از خانواده ها، مادر خانواده به نیت دختر دم بخت خود، آش بنشن مخصوص چهارشنبهسوری می پزد و دختر هم دو مجسمه خمیری به شکل عروس و داماد درست می کند و در حینپختن بنشن های آش این آدمکهای خمیری را در آش می اندازد تا همراه آش پخته شوند. سپسدختر. آدمکهای خمیری پخته شده را به سرچشمه می برد و با گفتن نیت خود آنها را به آبمی اندازد و معتقد هستند به این ترتیب بخت دخترشان باز می شود.


• 
در برخی ازمناطق ایران، رسم بخت گشایی دختران را این چنین به جا می آورند که در روز چهارشنبهسوری، دختر دم بخت برای خود آیینه و شانه ای می خرد و در شب چهارشنبه سوری اینآیینه و شأنه و کمی نبات و هفت عدد گردو را درون کوزه ای می گذارد و آن را پیش کوزهگری می برد تا کوزه را بر روی چرخ کوزه گری خود بگذارد و هفت بار بچرخاند و در هردور، دختر یک عدد گردو از درون کوزه بر می دارد و می شکند و در دور هفتم او در حالبرداشتن گردو از درون کوزه، شعری مخصوص را زمزمه می کند و گردو و بعد کوزه را میشکند با اعتقاد به اینکه اگر بخت او بسته شده باشد، طلسم آن بشکند.
سپس مقداریپول و نباتهای درون کوزه را به کوزه گر می دهد و آیینه و شانه را با خود به خانهمی برد.


• 
در بعضی از شهرستانها خانواده ها برای بازشدن بخت دخترشان، بعد از به جاآوردن مراسم مختلف چهارشنبه سوری، مادر جارویی بر می دارد و بازدن چند ضربه آهسته،دخترش را از درخانه بیرون می کند و در را روی او می بندد و دختر بعد از چند دقیقهمنتظر ماندن کوزه آب و هدیه ای که به همین منظور در پشت درگذاشته شده را بر می داردو وارد خانه می شود به امید اینکه به زودی در سال جدید به دنبال بخت خود خواهدرفت.

 

با اجازه از زهرا پیشگاه شمالی به خاطر استفاده از مطلب

/ 3 نظر / 221 بازدید
نهانخانه

در بی کرانه زندگی دو چیز افسونم کرد: آبی اسمان که می ببینم و می دانم نیست و خدایی که نمی بینم و می دانم هست (دکترشریعتی) سلام ممنون از اینکه به وب خودتون سرزدید ونظر گذاشتید شرمندم خيلي دير سرزدم شما به بزرگي خودتون ببخشيد شما باافتخار لينك شديد اميدوارم سالي پراز شادي وموفقيت را دركنار خانواده ووبلاگ زيبايتان داشته باشيد [گل][تماس][خداحافظ]

ساغر

سلام مرسی از اطلاعاتت خیلی بهم کمک کرد مرسی

زهرا پیشگاه

مرسی از عنایت شما و توجه به مراسم ملی و میهنی خودمان [سبز]