آدمهایى هستند در زندگیتان...

آدمهایى هستند در زندگیتان..
نمی گویم خوبند یا بد..
چگالى وجودشان بالاست...

افکار،
حرف زدن،
رفتار،
محبت داشتنشان
و هر جزئى از وجودشان امضادار است...

یادت نمی رود
"
هستن هایشان را.."
بس که حضورشان پر رنگ است و بسیار "خواستنى"...

ردپا حک می کنند اینها روى دل و جانت...
بس که بلدند "باشند"...

این آدمها را، باید قدر بدانى...
وگرنه دنیا پر است از آن دیگرهاى
بى امضایى که شیب منحنى حضورشان، همیشه ثابت است...

/ 0 نظر / 21 بازدید