اس ام اس نوروز و ...

چهارشنبه سوری نزدیکه.یه وقت نری از رو آتیش بپری.

آخه تجربه ثابت کرده اگه بره رو آتیش کباب میشه.چشمک

********************

افسوس می خورم ....چرا؟چرا با رفتن تو..............بهار می اید ؟...امدی در سرمای زمستان... به سردی زمستان بودی..... به غم انگیزی  شبهای تنهایی.....  به خشکی برف  ...می روی..... بهار می اید ...به نظر معامله خوبی  است....امید ان دارم بهار گلی بر چهره ات بنشاند ...چه امید مبهمی...گردش روزگار خطا ندارد ....زمستان هیچ گاه بهار را نمی بیند...

*********************************

آسمان را می خواهم برای عبور . جاده باریک است !

 ماه را می خواهم برای نور راه تاریک است !

تو را می خواهم برای نظافت عید  نزدیک است !نیشخند

*******************************

سایه حق

سلام عشق

سعادت روح

سلامت تن

سرمستی بهار

سکوت دعا

سرور جاودانه

این است هفت سین آریایی

نوروزتان مبارکهورا

**********************

سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش،

اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام

سال نو مبارکهورا

*****************************

نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش بحال روزگار،

خوش بحال چشمه ها ودشت ها،

خوش بحال دانه ها و سبزه ها، خوش بحال غنچه های نیمه باز

*********************

چند روز دیگه بهار میاد و همه‌چیز رو تازه می‌کنه، سال رو، ماهرو،

روزها رو، هوا رو، طبیعت رو، ولی فقط یک چیز کهنه میشه که به

همه اون تاز‌گی می‌ارزه،

((دوستیمون))

===============

 

/ 0 نظر / 12 بازدید