سه چیز . . .

سه چیزرا با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم !


سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ،خیال !


از سه چیز کار بگیر : عقل ، همت ، صبر !


از سه چیز خود را دور نگهدار :  افسوس ، فریاد ، نفرین !


سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم !


اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا ، مرگ و دوست.

 

//////////////////////////

خدا همانی است که ما میخواهیم

 کاش ما هم همانی بودیم که خدا میخواست

 

/ 3 نظر / 32 بازدید

salam web zibayi darid khosh hal misham be manam sar bezanid

راز

سلام عزیز مطلب زیبایی بود [گل]

راز

شعر هم بنویسی خیلی خوب میشه [گل]