شش چیز بسیار نیکو است اما از شش نفر نیکوتر است

به نقل از امیرالمؤمنین علی (ع) آمده است:

 شش چیز بسیار نیکو است اما از شش نفر نیکوتر است.
- عدالت نیکو است و از امراء نیکوتر است.
- صبر نیکو است و از فقرا نیکوتر است.
- ورع و اجتناب از هر نوع گناه و مکروهات نیکو است و از علماء نیکوتر است.
- سخاوت نیکو است و از اغنیاء نیکوتر است.
- توبه از گناهان نیکو است و توبه از جوانان نیکوتر است.
- حیا و عفت نیکو است و از زنان نیکوتر است.

و سلطان و فرمانداری که عادل نباشد همانند ابری است که باران نداشته باشد.
و فقیرى که صابر نباشد همانند چراغی است که نور نداشته باشد.
و عالمى که ورع و تقوى نداشته باشد مانند درختى است که میوه نداشته باشد.
و ثروتمندى که سخاوت نداشته باشد همانند زمین بى‏گیاه است.
و جوانى که توبه نکند مانند دریاچه و نهر بى‏آب است.
و زنى که بی‌حیا باشد مانند غذاى بى‏نمک است.

    
 گردآوری: گروه اینترنتی تاجریان

/ 15 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اسمان

سلام اپم خوشحال میشم بهم سر بزنی[گل][گل][گل]

سبحان

سلام [گل] ♦ هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند. [گل]

علی

تا همیشه ارادتمند ...علی سلام دوست خوبم . بعد از مدتها سعادت پیدا کردم تا دوباره در خدمت باشم . به دیدنم بیا که چشم در راهم . لطفا حتما نظر بده . تا ابد درهمسایگیت خواهم ماند . تا همیشه ارادتمند ...علی

منصور

اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم [گل][گل][گل] اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم [گل][گل][گل] اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم اپم [گل][گل][گل]

علی

سلام صمیمی . بعد از مدتها سعادت پیدا کردم تا دوباره در خدمت باشم . به دیدنم بیا که چشم در راهم . لطفا حتما نظر بده . تا ابد درهمسایگیت خواهم ماند . تا همیشه ارادتمند ...علی

مجید

´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶

کهکشان راه شیری

ــ آپت عالـــــــــي بود ــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــ آپت عالـــــــــي بود ــ آپت عالـــــــــي بود آپت عالـــــــــي بود آپت عالـــــــــي بود ــ آپت عالـــــــــي بود ــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــ آپت عالـــــــــي بود ــ آپت عالـــــــــي بود آپت عالـــــــــي بود آپت عالـــــــــي بود ــ آپت عالـــــــــي بود ــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــــ آپت عالـــــــــي بود ــــ آپت عالـــــــــي بود ــ آپت عالـــــــــي بود آپت عالـــــــــي بود