ترجمه‌ی شعر «خداحافظی» از «رز آوسلِندر»

ترجمه‌ی شعر «خداحافظی» از «رز آوسلِندر» 

////////////////////////

کدام تکه‌ی جهان
ما را جدا کرد
کدام تکه‌ی جهان
ما را تنها برای چند روز
دوباره به هم می‌رساند
تا خطوط تازه‌ی شعر را آواز بخوانیم
تا دوباره پرواز را بیاموزیم
تا گذشته‌ی فراموش‌کار را
به یاد آوریم 
تا دوباره همدیگر را
بدرود بگوییم.

/ 0 نظر / 37 بازدید