گریه و خنده

گاهی خنده زیاد باعث گریه میشه

حروف ابجد
نویسنده : مریم - ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

//حروف ابجد//

بزرگان علم حروف، حروف را به اشکال مختلفی تقسیم کرده اند از جمله ابجد کبیر، ابجد صغیر، ابتث کبیر،ابتث صغیر.

در علوم غریبه برای اخفاء اقلام مختلفی وجود دارد از جمله: قلم داودی، قلم عبری، قلم سریانی که خود سه نوع است، قلم یونانی، قلم فلقراطومات، قلم جابرابن حیان، قلم صابی، قلم سبتی که دایره سبتی را بر اساس آن نوشته اند، قلم دیلمی که سه نوع است، قلم غبار، قلم ریحان که پنج نوع است، قلم سنبل و...

کیفیت و اعداد منسوب به حروف ابجد

ا=1 ب=2 ج=3 د=4 ه=5 و=6 ز=7 ح=8 ط=9 ی=10 ک=20 ل=30 م=40 ن=50 س=60 ع=70 ف=80 ص=90 ق=100 ر=200 ش=300 ت=400 ث=500 خ=600 ذ=700 ض=800 ظ=900 غ=1000

حروف آتشی شرقی: ا ه ط م ف ش ذ
حروف بادی غربی: ب و ی ن ص ت ض
حروف آبی شمالی :ج ز ک س ق ث ظ
حروف خاکی جنوبی: د ح ل ع ر خ غ

معنی کلمات برگرفته از ابجد کبیر
ابجد------------------- بدان
هوز --------------------دریاب
حطی------------------ نیک فهم کن
کلمن------------------ نگهدار
سعفص---------------- فرومگذار
قرشت-----------------دانا باش
ثخذ------------------- واقف باش
ضظغ------------------ از پیش بدان


 
comment نظر نميدي ()