گریه و خنده

گاهی خنده زیاد باعث گریه میشه

تنهایی
نویسنده : مریم - ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

صدم غم هست اما همدمی نیست       وگر یک همدمم باشد غمی نیست
هزاران رازم اندر سینه پژمرد                  دریغا و دریغا محرمی نیست
خمار آلودم اما ساغری نه                    سراپا ریشم اما مرهمی نیست
گنه ناکرده پادافره کشیدن              خدا داند که این درد کمی نیست
سیه چالی نصیبم شد جو بیژن             چه گویم با که گویم رستمی نیست

بمیر ای خشک لب در تشنه کامی          که این ابر سترون را نمی نیست
نصیحت ناپذیر و حرف نشن                دلی دارم که بی محنت دمی نیست
خوشا بیدردی و شوریده رنگی            که گویا خوشتر از آن عالمی نیست
کم است "امید"اگر صد بار گویم             صدم غم هست اما همدمی نیست

<<مهدی اخوان ثالث>>


 
comment نظر نميدي ()