گریه و خنده

گاهی خنده زیاد باعث گریه میشه

شش چیز بسیار نیکو است اما از شش نفر نیکوتر است
نویسنده : مریم - ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
 

به نقل از امیرالمؤمنین علی (ع) آمده است:

 شش چیز بسیار نیکو است اما از شش نفر نیکوتر است.
- عدالت نیکو است و از امراء نیکوتر است.
- صبر نیکو است و از فقرا نیکوتر است.
- ورع و اجتناب از هر نوع گناه و مکروهات نیکو است و از علماء نیکوتر است.
- سخاوت نیکو است و از اغنیاء نیکوتر است.
- توبه از گناهان نیکو است و توبه از جوانان نیکوتر است.
- حیا و عفت نیکو است و از زنان نیکوتر است.

و سلطان و فرمانداری که عادل نباشد همانند ابری است که باران نداشته باشد.
و فقیرى که صابر نباشد همانند چراغی است که نور نداشته باشد.
و عالمى که ورع و تقوى نداشته باشد مانند درختى است که میوه نداشته باشد.
و ثروتمندى که سخاوت نداشته باشد همانند زمین بى‏گیاه است.
و جوانى که توبه نکند مانند دریاچه و نهر بى‏آب است.
و زنى که بی‌حیا باشد مانند غذاى بى‏نمک است.

    
 گردآوری: گروه اینترنتی تاجریان


 
comment نظر نميدي ()