گریه و خنده

گاهی خنده زیاد باعث گریه میشه

دوازده پیام برای متولدین دوازده ماه سال
نویسنده : مریم - ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

//دوازده پیام برای متولدین دوازده ماه سال//

برای فروردین: که به جهان بیاموزد عشق "معصومیت" است

 واز جهان بیاموزد که عشق "اعتماد" است.
 برای اردیبهشت: که به جهان بیاموزد عشق "صبر و تحمل" است

 واز جهان بیاموزد که عشق "بخشش وگذشت" است.
برای
خرداد: که به جهان بیاموزد عشق "آگاهی" است

 واز جهان بیاموزد که عشق "احساس" است.
برای
تیر: که به جهان بیاموزد عشق "فداکاری" است

 واز جهان بیاموزد که عشق "آزادی " است.
برای
مرداد: که به جهان بیاموزد عشق "شور و نشاط" است

 واز جهان بیاموزد که عشق "فروتنی" است.
برای
شهریور: که به جهان بیاموزد عشق "نیاز" است

 واز جهان بیاموزد که عشق "کمال" است.
برای
مهر: که به جهان بیاموزد عشق "زیبایی" است

 واز جهان بیاموزد که عشق "هماهنگی" است.
برای
آبان: که به جهان بیاموزد عشق "هیجان" است

 واز جهان بیاموزد که عشق "تسلیم شدن" است.
برای
آذر: که به جهان بیاموزد عشق "صمیمیت" است

 واز جهان بیاموزد که عشق "وفاداری" است.
برای
دی: که به جهان بیاموزد عشق "عقلانی" است

 واز جهان بیاموزد که عشق "از خود گذشتگی" است.
برای
بهمن: که به جهان بیاموزد عشق "اغماض" است

 واز جهان بیاموزد که عشق "یگانگی" است.
برای
اسفند: که به جهان بیاموزد عشق "رحم وشفقت" است

واز جهان بیاموزد که عشق "همه چیز" است.

/(زندگی مثل پیاز است که هر برگش را ورق بزنی اشکتو در می یاره)/

 

 

 

 


 
comment نظر نميدي ()