گریه و خنده

گاهی خنده زیاد باعث گریه میشه

خلیج همیشه فارس
نویسنده : مریم - ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

نام هاى تاریخى تنها بیان کننده موقعیت جغرافیایى یک سرزمین یا هویت مردمى که در آن دیار مى زیند، نیست. این نام ها پشتوانه تاریخ و فرهنگ همه اقوام و ملت هایى است که در یک مکان جغرافیایى یا پیرامون آن در طول تاریخ با هم مراوده و دادوستد فرهنگى و تاریخى داشته اند. تلاش براى تغییر این نام ها که با هویت جمعى مردم آن آمیخته است نه تنها تعرض به مردم آن سرزمین است بلکه نادیده گرفتن هویت جمعى منطقه اى است که در آن سکونت دارند. استمرار چنین حرکاتى به روح سازگارى ملل همجوار و داراى قرابت هاى فرهنگى و تاریخى خدشه وارد مى کند و مانع از همگرایى میان انسان هایى است که در شرایط رو به تحول جهان امروز تنها از طریق گسترش همکارى هاى منطقه اى در همه زمینه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى به دست مى آید.
نام خلیج فارس از جمله نام هاى تاریخى است که از گذشته بسیار دور تاکنون در اسناد، قراردادها و مکاتبات مورد استفاده همه اقوام و ملت هاى دور و نزدیک آن از فارس و عرب، ترک و هندى تا اروپاییانى قرار داشت که چند صباحى بر آن تسلط پیدا کردند. در چند دهه گذشته نام تاریخى خلیج فارس از سویى معرف هویت یکى از ملت ها و زبان هاى ساکنان سواحل آن است و از سوى دیگر نشان از احترامى داشت که دیگر ملت هاى همجوار آن از جمله اعراب براى این نام گذارى قائل بودند. متاسفانه در دهه هاى گذشته برخى از همسایگان در اقدامى که با روح همزیستى مسالمت آمیز ملل و فرهنگ هاى منطقه ناسازگار بوده به جاى نام معتبر خلیج فارس از نام خلیج عربى یا خلیج استفاده مى کنند و اخیراً نیز علاوه بر کشورهاى عربى پاره اى از سازمان ها، ارگان ها، خبرگزارى ها یا مجلات و رسانه هاى بین المللى نیز به این نام گذارى مجعول رو آورده اند این نامگذارى از جمله دامن برخى از جزایر ایرانى خلیج فارس را نیز در بر گرفته است به طورى که نشریه نشنال جئوگرافیک اخیراً علاوه بر به کارگیرى «خلیج عربى» به جاى «خلیج فارس»، از نام هاى مجعول و بى هویتى مثل قیس به جاى کیش و شیخ شعب به جاى لاوان استفاده کرده است.


 
comment نظر نميدي ()